Unsere Nationalmannschaft in Andorra  
I Quadrangular andbanc - 29 i 30 de maig del 2004    
Seleccions   1 2 3 4 Total Clas.
1 CATALUNYA     4.5 3.5 4.0 12.0 1r.
2 LUXEMBURG 1.5   2.0 2.0 5.5 4t.
3 EUSKADI   2.5 4.0   2.5 9.0 3r.
4 ANDORRA   2.0 4.0 3.5   9.5 2n.
Rnd 1 CATALUNYA    -  ANDORRA   4-2
1 Romero A 2531  -  De la Riva O 2556 0-1
2 Narciso M 2505  -  Oms J 2503 0-1
3 Magem J 2504  -  Simonet M 2297 1-0
4 Granados M 2396  -  Garcia R 2244 1-0
5 Fluvià Jordi 2326  -  Monell D 2233 1-0
6 Alsina D 2242  -  Ribera J 2140 1-0
  LUXEMBURG    -  EUSKADI   2-4
1 Brittner S 2258  -  Gallego F 2377 1-0
2 Wagener C 2213  -  González S 2351 0-1
3 Mossong H 2179  -  Argandoña I 2346 0-1
4 Daubenfeld G 2151  -  Muñoz I 2251 0-1
5 Jeitz C 2140  -  Fernández G 2228 0-1
6 Schartz A 2120  -  Olaizola L 2212 1-0
Rnd 2 ANDORRA    -  EUSKADI   3½-2½
1 De la Riva O 2556  -  Gallego F 2377 ½-½
2 Oms J 2503  -  González S 2351 0-1
3 Simonet M 2297  -  Argandoña I 2346 1-0
4 Gallego R 2267  -  Muñoz I 2251 ½-½
5 Garcia R 2244  -  Fernández G 2228 ½-½
6 Monell D 2233  -  Olaizola L 2212 1-0
  CATALUNYA    -  LUXEMBURG   4½-1½
1 Romero A 2531  -  Brittner S 2258 ½-½
2 Narciso M 2505  -  Wagener C 2213 ½-½
3 Magem J 2504  -  Mossong H 2179 1-0
4 Granados M 2396  -  Daubenfeld G 2151 1-0
5 Fluvià Jordi 2326  -  Jeitz C 2140 1-0
6 Alsina D 2242  -  Schartz A 2120 ½-½
Rnd 3 LUXEMBURG    -  ANDORRA   2-4
1 Brittner S 2258  -  De la Riva O 2556 0-1
2 Wagener C 2213  -  Oms J 2503 ½-½
3 Mossong H 2179  -  Simonet M 2297 0-1
4 Daubenfeld G 2151  -  Garcia R 2244 1-0
5 Jeitz C 2140  -  Monell D 2233 0-1
6 Schartz A 2120  -  Ribera J 2140 ½-½
  EUSKADI    -  CATALUNYA   2½-3½
1 Gallego F 2377  -  Romero A 2531 ½-½
2 González S 2351  -  Narciso M 2505 0-1
3 Argandoña I 2346  -  Magem J 2504 1-0
4 Muñoz I 2251  -  Granados M 2396 1-0
5 Fernández G 2228  -  Fluvià Jordi 2326 0-1
6 Olaizola L 2212  -  Alsina D 2242 0-1